Gregoriaans beluisteren
Home / Liturgische kalender
Advent / Tempus Adventus
Kersttijd / Tempus In Nativitate Domini
Vasten / Tempus Quadragesimae
Paastijd / Tempus Paschale
Zondagen na Pinksteren / Post Pentecosten
Feesten op datum / Festa
Vaste gezangen / Ordinarium
Diverse gezangen / Cantus selecti
Meerstemmig repertoire
Bijzondere vieringen/missae speciales
Tridentijnse ordo missae
Home / Liturgische kalenderGREGORIAANS BELUISTEREN 
volgens de 
TRIDENTIJNSE ORDO MISSAE


In de Sint Agneskerk in Amsterdam, Amstelveenseweg 163, wordt de liturgie gevierd volgens de Tridentijnse ritus, ook wel genoemd de Buitengewone ritus van de Rooms Katholieke Kerk, ofwel de Vetus Ordo. (Zie het Motu proprio en latere aanbevelingen van Paus Benedictus XVI .)
De bediening is toevertrouwd aan priesters van de
St. Petrus-broederschap,
De parochie van de Agneskerk is een personele parochie, dat wil zeggen dat je je als persoon kunt opgeven als parochiaan (dit in tegenstelling tot wat gebruikelijk is, namelijk het territoriale parochieverband waarbij men automatisch wordt ingeschreven in de parochie van de dichtstbijzijnde RK-kerk).

De bij de Tridentijnse ritus behorende gezangen worden op deze site geplaatst, en zijn met name bedoeld als oefenmateriaal voor wie zelf Gregoriaans wil zingen.
De gezangen zijn te vinden in het Liber Usualis. Voor de muzikale interpretatie ervan is daarbij gebruik gemaakt van het Graduale Triplex waarin de oudste tiende-eeuwse handschriften opgenomen zijn.
Een enkele keer is gebruik gemaakt van de bundel: 
Chants abrégés
 (Verkorte gezangen).

Zie ook:
www.scholacatharina.nlVoor de LITURGISCHE KALENDER zie:

Sint Agneskerk Amsterdam, Doopkapel

               

Egp sum via, veritas et vita

Home / Liturgische kalender
Advent / Tempus Adventus
Kersttijd / Tempus In Nativitate Domini
Vasten / Tempus Quadragesimae
Paastijd / Tempus Paschale
Zondagen na Pinksteren / Post Pentecosten
Feesten op datum / Festa
Vaste gezangen / Ordinarium
Diverse gezangen / Cantus selecti
Meerstemmig repertoire
Bijzondere vieringen/missae speciales